Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 zzzxxxzzz 
 Cung Thủ 
 137 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 126,914 
 0 
2
 Anh2XaHoi 
 Quyền Sư 
 137 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 127,320 
 0 
3
 VoHoang 
 Đao Khách 
 137 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 561,140 
 0 
4
 Loki 
 Diệu Yến 
 137 
 FairyTail 
 Tà phái 
 8 
 121,270 
 0 
5
 GaCon 
 Thích Khách 
 137 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 118,900 
 0 
6
 RicPa 
 Kiếm Khách 
 137 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 115,540 
 0 
7
 XxDHLxX 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 117,120 
 0 
8
 1naichuoi9 
 Cung Thủ 
 136 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 115,480 
 0 
9
 KenNL 
 Thích Khách 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 115,460 
 0 
10
 Shin 
 Cung Thủ 
 136 
 LinhBanTia 
 Tà phái 
 8 
 112,980 
 0 
11
 LIII 
 Đao Khách 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 115,380 
 0 
12
 Cave3 
 Diệu Yến 
 136 
 LinhBanTia 
 Tà phái 
 8 
 112,320 
 0 
13
 BoNhi 
 Đại Phu 
 136 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 110,360 
 0 
14
 Boni 
 Đao Khách 
 136 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 113,760 
 0 
15
 Cave1 
 Đại Phu 
 136 
 LinhBanTia 
 Tà phái 
 8 
 112,660 
 0 
16
 Funvee 
 Cung Thủ 
 136 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 111,540 
 0 
17
 OpDo91 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 Cave1 
 Tà phái 
 8 
 112,330 
 0 
18
 Saang90 
 Thích Khách 
 136 
 Cave1 
 Tà phái 
 8 
 111,220 
 0 
19
 Nami 
 Diệu Yến 
 136 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 113,840 
 0 
20
 Sanji 
 Quyền Sư 
 136 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 114,120 
 0 
21
 Chopper 
 Đại Phu 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 113,860 
 0 
22
 MonkeyDLuffy 
 Thích Khách 
 135 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 113,960 
 0 
23
 1DaRoiRang 
 Quyền Sư 
 135 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 109,380 
 0 
24
 Naruto 
 Cung Thủ 
 135 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 114,080 
 0 

Trang 0 của 14 | 0 1 2 |