Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 VoHoang 
 Đao Khách 
 137 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 561,140 
 0 
2
 LIII 
 Đao Khách 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 115,400 
 0 
3
 Boni 
 Đao Khách 
 136 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 113,760 
 0 
4
 HipHip 
 Đao Khách 
 133 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 112,720 
 0 
5
 ChiTonDao 
 Đao Khách 
 133 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 113,140 
 0 
6
 babarade 
 Đao Khách 
 132 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 111,220 
 0 
7
 NhungTit 
 Đao Khách 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 108,120 
 0 
8
 Cannabis 
 Đao Khách 
 131 
 Fast 
 Chính phái 
 8 
 108,600 
 0 
9
 AirBlade 
 Đao Khách 
 131 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 108,680 
 0 
10
 DaoChemChuoi 
 Đao Khách 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 106,180 
 0 
11
 Shina 
 Đao Khách 
 130 
 Fast 
 Chính phái 
 8 
 107,400 
 0 
12
 Plamenda 
 Đao Khách 
 130 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 107,680 
 0 
13
 [GM]-HK4U 
 Đao Khách 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 2,502,000 
 0 
14
 Monster 
 Đao Khách 
 129 
 Fast 
 Tà phái 
 7 
 105,860 
 0 
15
 NuKa 
 Đao Khách 
 129 
  
 Tà phái 
 7 
 104,420 
 0 
16
 BanhRoTi 
 Đao Khách 
 128 
 Onepiece 
 Tà phái 
 7 
 251,900 
 0 
17
 HAHALI 
 Đao Khách 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 100,960 
 0 
18
 Huubinh 
 Đao Khách 
 124 
 ChienThan 
 Tà phái 
 7 
 102,200 
 0 
19
 zChoiGAYkAnhz 
 Đao Khách 
 124 
 FairyTail 
 Chính phái 
 7 
 102,260 
 0 
20
 Shinn 
 Đao Khách 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 100,600 
 0 
21
 VoDanhDao 
 Đao Khách 
 123 
 Fast 
 Tà phái 
 7 
 101,140 
 0 
22
 DaoGamGa 
 Đao Khách 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 102,840 
 0 
23
 iBlade 
 Đao Khách 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 101,220 
 0 
24
 MinhEmCanHet 
 Đao Khách 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 101,080 
 0 

Trang 0 của 2 | 0 1 2 |