Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Anh2XaHoi 
 Quyền Sư 
 143 
 BacSyThuY 
 Chính phái 
 9 
 1,708,570 
 0 
2
 1DaRoiRang 
 Quyền Sư 
 142 
 BacSyThuY 
 Chính phái 
 9 
 1,808,590 
 0 
3
 Ong2 
 Quyền Sư 
 136 
 Money 
 Chính phái 
 8 
 218,730 
 0 
4
 Sanji 
 Quyền Sư 
 136 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 314,220 
 0 
5
 Pain 
 Quyền Sư 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 101,180 
 0 
6
 Nguoinoi51 
 Quyền Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 300,100 
 0 
7
 Sanji2 
 Quyền Sư 
 120 
  
 Tà phái 
 2 
 300,100 
 0 
8
 SlimT 
 Quyền Sư 
 120 
  
 Tà phái 
 2 
 300,100 
 0 
9
 tan1998 
 Quyền Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 2 
 300,100 
 0 
10
 XxQuyenxX 
 Quyền Sư 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 300,100 
 0 
11
 erytert 
 Quyền Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 2 
 300,100 
 0 
12
 AcMa 
 Quyền Sư 
 119 
 Fast 
 Tà phái 
 6 
 101,100 
 0 
13
 MafiaGirl 
 Quyền Sư 
 102 
 FairyTail 
 Chính phái 
 5 
 100,140 
 0 
14
 OpDo 
 Quyền Sư 
 100 
 110011 
 Tà phái 
 2 
 100,380 
 0 
15
 QuyenCuoc 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 100,100 
 0 
16
 ThanMayMan 
 Quyền Sư 
 100 
 Onepiece 
 Chính phái 
 5 
 100,700 
 0 
17
 gacib321 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 100,120 
 0 
18
 gacon023 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 104,100 
 0 
19
 gacon231 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 100,100 
 0 
20
 gacon442 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Tà phái 
 2 
 100,100 
 0 
21
 gacongnghiep 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 101,100 
 0 
22
 gaconii 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 135,100 
 0 
23
 GioVoTinh 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 105,120 
 0 
24
 Laday 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Chính phái 
 2 
 100,120 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |