Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 RicPa 
 Kiếm Khách 
 137 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 115,540 
 0 
2
 Homevn 
 Kiếm Khách 
 131 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 110,460 
 0 
3
 MrKin 
 Kiếm Khách 
 131 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 107,780 
 0 
4
 LangKhach 
 Kiếm Khách 
 130 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 106,280 
 0 
5
 VoDanhKiem 
 Kiếm Khách 
 130 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 101,440 
 0 
6
 Doggy 
 Kiếm Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 101,080 
 0 
7
 ThienHoang 
 Kiếm Khách 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 100,120 
 0 
8
 TestKiem 
 Kiếm Khách 
 100 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100,100 
 0 
9
 lethinh 
 Kiếm Khách 
 100 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100,100 
 0 
10
 Hard 
 Kiếm Khách 
 99 
 Fast 
 Chính phái 
 4 
 100,120 
 0 
11
 LeeMinHo 
 Kiếm Khách 
 97 
  
 Tà phái 
 3 
 100,700 
 0 
12
 NeoK 
 Kiếm Khách 
 95 
  
 Chính phái 
 4 
 100,160 
 0 
13
 Irene 
 Kiếm Khách 
 36 
  
 Chính phái 
 2 
 100,140 
 0 
14
 hbbhuhuu 
 Kiếm Khách 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100,100 
 0 
15
 TieuMuoiMuoi 
 Kiếm Khách 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100,100 
 0 

Trang 0 của 0 | 0 |