Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Holyt0p 
 Thương Hào 
 135 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 109,200 
 0 
2
 Tuongle81 
 Thương Hào 
 134 
 Onepiece 
 Chính phái 
 8 
 110,700 
 0 
3
 Nothing 
 Thương Hào 
 134 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 8 
 113,020 
 0 
4
 LaDiKillah 
 Thương Hào 
 134 
 Fast 
 Chính phái 
 8 
 111,900 
 0 
5
 XaBeeng 
 Thương Hào 
 131 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 109,880 
 0 
6
 ChotVaoDit 
 Thương Hào 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 106,940 
 0 
7
 Chinpi 
 Thương Hào 
 131 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 107,800 
 0 
8
 ThuyDuong 
 Thương Hào 
 130 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 105,000 
 0 
9
 TEAxMATCHA 
 Thương Hào 
 128 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 7 
 101,660 
 0 
10
 JUNN 
 Thương Hào 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 105,140 
 0 
11
 12h59 
 Thương Hào 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 103,280 
 0 
12
 PhiPhi 
 Thương Hào 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 105,780 
 0 
13
 Alon333 
 Thương Hào 
 127 
 Fast 
 Tà phái 
 7 
 103,420 
 0 
14
 MocTra 
 Thương Hào 
 126 
 Fast 
 Tà phái 
 7 
 103,040 
 0 
15
 KinhThe 
 Thương Hào 
 116 
  
 Tà phái 
 6 
 100,700 
 0 
16
 Demo 
 Thương Hào 
 108 
  
 Tà phái 
 5 
 100,160 
 0 
17
 Kingfu 
 Thương Hào 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 100,100 
 0 
18
 LIIII 
 Thương Hào 
 97 
 LienTrung 
 Chính phái 
 4 
 102,740 
 0 
19
 Kunronly 
 Thương Hào 
 80 
 FairyTail 
 Tà phái 
 4 
 107,980 
 0 
20
 TayDoc 
 Thương Hào 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 100,100 
 0 
21
 IIII 
 Thương Hào 
 25 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100,100 
 0 
22
 LovingT 
 Thương Hào 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
23
 TieuLongNu 
 Thương Hào 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100,100 
 0 

Trang 0 của 0 | 0 |