Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 zzzxxxzzz 
 Cung Thủ 
 137 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 126,914 
 0 
2
 1naichuoi9 
 Cung Thủ 
 136 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 115,480 
 0 
3
 Shin 
 Cung Thủ 
 136 
 LinhBanTia 
 Tà phái 
 8 
 112,980 
 0 
4
 Funvee 
 Cung Thủ 
 136 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 111,540 
 0 
5
 Naruto 
 Cung Thủ 
 135 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 114,080 
 0 
6
  MaVuong  
 Cung Thủ 
 135 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 8 
 107,000 
 0 
7
 MoonStar 
 Cung Thủ 
 135 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 116,980 
 0 
8
 XXXXXX 
 Cung Thủ 
 134 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 8 
 114,040 
 0 
9
 ZzLeozZ 
 Cung Thủ 
 133 
 LinhBanTia 
 Tà phái 
 8 
 102,320 
 0 
10
 ThienMaCung 
 Cung Thủ 
 132 
  
 Tà phái 
 8 
 111,800 
 0 
11
 Midora 
 Cung Thủ 
 132 
 Fast 
 Chính phái 
 8 
 110,160 
 0 
12
 NungCac 
 Cung Thủ 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 108,820 
 0 
13
 KILLSHOT 
 Cung Thủ 
 131 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 8 
 106,500 
 0 
14
 MiNa 
 Cung Thủ 
 130 
 Fast 
 Chính phái 
 8 
 106,800 
 0 
15
 KimYen 
 Cung Thủ 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 101,220 
 0 
16
 OneHit 
 Cung Thủ 
 130 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 8 
 102,240 
 0 
17
 ShadowHunTEr 
 Cung Thủ 
 129 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 7 
 102,020 
 0 
18
 NupLumBanLen 
 Cung Thủ 
 129 
 LinhBanTia 
 Tà phái 
 7 
 103,140 
 0 
19
 BanhFlan 
 Cung Thủ 
 128 
 Onepiece 
 Tà phái 
 7 
 101,040 
 0 
20
 IronMan 
 Cung Thủ 
 128 
 Fast 
 Tà phái 
 7 
 104,800 
 0 
21
 VoTacThien 
 Cung Thủ 
 127 
 Fast 
 Chính phái 
 7 
 103,900 
 0 
22
 TaiNhok 
 Cung Thủ 
 127 
 Fast 
 Tà phái 
 7 
 103,740 
 0 
23
 Bosss 
 Cung Thủ 
 126 
 SOLO 
 Chính phái 
 7 
 101,940 
 0 
24
 SatThuMauLanh 
 Cung Thủ 
 124 
 LinhBanTia 
 Tà phái 
 7 
 103,280 
 0 

Trang 0 của 2 | 0 1 2 |