Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BoNhi 
 Đại Phu 
 136 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 110,360 
 0 
2
 Cave1 
 Đại Phu 
 136 
 LinhBanTia 
 Tà phái 
 8 
 112,660 
 0 
3
 Chopper 
 Đại Phu 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 113,860 
 0 
4
 BaHoang 
 Đại Phu 
 135 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 110,880 
 0 
5
 buffdp 
 Đại Phu 
 133 
 Fast 
 Chính phái 
 8 
 110,000 
 0 
6
 ThienMaTruong 
 Đại Phu 
 132 
 ThanMaClan 
 Chính phái 
 8 
 112,000 
 0 
7
 SonGoKu 
 Đại Phu 
 132 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 111,180 
 0 
8
 Dino 
 Đại Phu 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 108,040 
 0 
9
 SieuBuff 
 Đại Phu 
 131 
 FairyTail 
 Tà phái 
 7 
 103,716 
 0 
10
 HomeViet 
 Đại Phu 
 131 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 108,540 
 0 
11
 DpSona 
 Đại Phu 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 108,080 
 0 
12
 Bufftrondoi 
 Đại Phu 
 130 
 LinhBanTia 
 Tà phái 
 8 
 102,860 
 0 
13
 Hospital 
 Đại Phu 
 130 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 8 
 103,100 
 0 
14
 Funve 
 Đại Phu 
 130 
 Fast 
 Chính phái 
 8 
 104,300 
 0 
15
 DpBuff 
 Đại Phu 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 105,340 
 0 
16
 NgaMi 
 Đại Phu 
 130 
 FairyTail 
 Chính phái 
 7 
 106,940 
 0 
17
 Lunar 
 Đại Phu 
 129 
 Lunar 
 Chính phái 
 9 
 103,920 
 0 
18
 WarGirl 
 Đại Phu 
 128 
 Fast 
 Tà phái 
 7 
 106,600 
 0 
19
 ThanY 
 Đại Phu 
 125 
 ChienThan 
 Tà phái 
 7 
 102,280 
 0 
20
 BacSi 
 Đại Phu 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 101,900 
 0 
21
 VTV7 
 Đại Phu 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 101,540 
 0 
22
 PhiToDenThui 
 Đại Phu 
 122 
 Onepiece 
 Tà phái 
 6 
 101,160 
 0 
23
 Gios 
 Đại Phu 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 100,460 
 0 
24
 Hieu1994 
 Đại Phu 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 100,220 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |