Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 GaCon 
 Thích Khách 
 137 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 118,900 
 0 
2
 KenNL 
 Thích Khách 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 115,460 
 0 
3
 Saang90 
 Thích Khách 
 136 
 Cave1 
 Tà phái 
 8 
 111,220 
 0 
4
 MonkeyDLuffy 
 Thích Khách 
 135 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 113,960 
 0 
5
 Sang88 
 Thích Khách 
 135 
 Cave1 
 Tà phái 
 8 
 109,320 
 0 
6
 ChocTietHeo 
 Thích Khách 
 134 
 Onepiece 
 Chính phái 
 8 
 107,240 
 0 
7
 Thichkhach 
 Thích Khách 
 133 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 108,640 
 0 
8
 DepTrai 
 Thích Khách 
 133 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 105,840 
 0 
9
 VuongLam 
 Thích Khách 
 131 
 ThanMaClan 
 Chính phái 
 8 
 110,960 
 0 
10
 CherryChip 
 Thích Khách 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 106,920 
 0 
11
 nigga 
 Thích Khách 
 130 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 106,860 
 0 
12
 AloneE 
 Thích Khách 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 104,000 
 0 
13
 Sennn 
 Thích Khách 
 129 
 SOLO 
 Tà phái 
 7 
 104,380 
 0 
14
 Naruto1 
 Thích Khách 
 129 
  
 Tà phái 
 7 
 103,520 
 0 
15
 Yogur 
 Thích Khách 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 102,940 
 0 
16
 BocBatHo 
 Thích Khách 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 102,120 
 0 
17
 zxcd 
 Thích Khách 
 125 
 FairyTail 
 Chính phái 
 7 
 101,500 
 0 
18
 Ch0cGa 
 Thích Khách 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 104,865 
 0 
19
 Nhan 
 Thích Khách 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 102,280 
 0 
20
 Magneto 
 Thích Khách 
 123 
 Onepiece 
 Chính phái 
 7 
 100,620 
 0 
21
 GaTre 
 Thích Khách 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 100,580 
 0 
22
 BuomCoNuong 
 Thích Khách 
 117 
 Fast 
 Tà phái 
 6 
 100,700 
 0 
23
 HomViet1 
 Thích Khách 
 110 
 CoCaCoLa 
 Tà phái 
 6 
 100,220 
 0 
24
 iHades 
 Thích Khách 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 100,160 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |