Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Musicque 
 Cầm Sư 
 131 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 107,800 
 0 
2
 HoaSuMa 
 Cầm Sư 
 131 
  
 Chính phái 
 8 
 104,300 
 0 
3
 DaiMaCam 
 Cầm Sư 
 130 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 105,660 
 0 
4
 LunarWithLove 
 Cầm Sư 
 123 
 LunarG 
 Tà phái 
 7 
 101,200 
 0 
5
 DJSona 
 Cầm Sư 
 122 
 FairyTail 
 Chính phái 
 7 
 102,120 
 0 
6
 PeChanh 
 Cầm Sư 
 100 
  
 Chính phái 
 3 
 100,100 
 0 
7
 trangphuc 
 Cầm Sư 
 100 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100,120 
 0 
8
 Anti 
 Cầm Sư 
 94 
  
 Chính phái 
 4 
 100,140 
 0 
9
 Silicon 
 Cầm Sư 
 37 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100,100 
 0 

Trang 0 của -0 | 0 |