Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 babaradu 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
 Onepiece 
 Tà phái 
 9 
 1,518,140 
 0 
26
 MonKey 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 Money 
 Chính phái 
 9 
 1,502,050 
 0 
27
 DaoChemChuoi 
 Đao Khách 
 141 
 Onepiece 
 Tà phái 
 9 
 159,180 
 0 
28
 HanBaoQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
 BacSyThuY 
 Chính phái 
 9 
 629,460 
 0 
29
 Mafia 
 Cầm Sư 
 141 
 BacSyThuY 
 Chính phái 
 9 
 398,200 
 0 
30
 Saang90 
 Thích Khách 
 141 
 Cave1 
 Tà phái 
 9 
 690,720 
 0 
31
 Cave1 
 Đại Phu 
 141 
 Cave1 
 Tà phái 
 9 
 236,580 
 0 
32
 Cave3 
 Diệu Yến 
 141 
 Cave1 
 Tà phái 
 9 
 481,440 
 0 
33
 LangKhach 
 Kiếm Khách 
 141 
 Onepiece 
 Tà phái 
 9 
 541,040 
 0 
34
 Shin 
 Cung Thủ 
 140 
 Cave1 
 Tà phái 
 9 
 213,100 
 0 
35
 2tay2emDJ 
 Kiếm Khách 
 140 
 BacSyThuY 
 Tà phái 
 9 
 656,260 
 0 
36
 Nothing 
 Thương Hào 
 140 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 419,940 
 0 
37
 DpBuff 
 Đại Phu 
 140 
 Onepiece 
 Tà phái 
 9 
 129,760 
 0 
38
 KenNL 
 Thích Khách 
 140 
 Cave1 
 Chính phái 
 9 
 549,940 
 0 
39
 XXXXXX 
 Cung Thủ 
 140 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 291,860 
 0 
40
 LIII 
 Đao Khách 
 140 
 Cave1 
 Chính phái 
 9 
 257,320 
 0 
41
 Naruto 
 Cung Thủ 
 140 
 Onepiece 
 Tà phái 
 9 
 164,060 
 0 
42
 NhinEmNe 
 Diệu Yến 
 140 
 Onepiece 
 Tà phái 
 9 
 980,900 
 0 
43
 DaiMaCam 
 Cầm Sư 
 140 
 Onepiece 
 Tà phái 
 9 
 242,000 
 0 
44
 TEAxMATCHA 
 Thương Hào 
 140 
 Money 
 Chính phái 
 9 
 232,040 
 0 
45
 KILLSHOT 
 Cung Thủ 
 140 
 FairyTail 
 Chính phái 
 9 
 611,700 
 0 
46
 OpDo91 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 Cave1 
 Tà phái 
 9 
 235,830 
 0 
47
 ChotVaoDit 
 Thương Hào 
 140 
 Fast 
 Tà phái 
 9 
 211,020 
 0 
48
 DaoThiMocTra 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 Onepiece 
 Tà phái 
 9 
 224,540 
 0 

Trang 1 của 52 | 0 1 2 3 |