Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 TuongLai 
 Cầm Sư 
 139 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 8 
 243,800 
 0 
50
 SUPPORT 
 Đại Phu 
 139 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 153,700 
 0 
51
 Hospital 
 Đại Phu 
 139 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 8 
 121,140 
 0 
52
 SamSung 
 Cung Thủ 
 139 
 DanGiaKiem 
 Tà phái 
 8 
 305,110 
 0 
53
 MoToZola 
 Đàm Hoa Liên 
 139 
 DanGiaKiem 
 Chính phái 
 8 
 953,120 
 0 
54
 DaoKiemTieu 
 Đao Khách 
 138 
 Money 
 Chính phái 
 8 
 107,920 
 0 
55
 Thanh 
 Thích Khách 
 138 
 BinhPhuoc 
 Tà phái 
 8 
 547,920 
 0 
56
 MyDon 
 Đại Phu 
 138 
 BinhPhuoc 
 Tà phái 
 8 
 336,580 
 0 
57
 SauNaySeKhung 
 Kiếm Khách 
 138 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 8 
 297,600 
 0 
58
 RicPa 
 Kiếm Khách 
 138 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 129,260 
 0 
59
 GiLko 
 Đại Phu 
 138 
  
 Chính phái 
 8 
 166,300 
 0 
60
 LaDiKillah 
 Thương Hào 
 138 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 207,800 
 0 
61
 QuaKhu 
 Đao Khách 
 137 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 8 
 172,660 
 0 
62
 Bosss 
 Cung Thủ 
 137 
 SOLO 
 Chính phái 
 8 
 325,100 
 0 
63
 Naruto2 
 Cung Thủ 
 137 
  
 Tà phái 
 8 
 122,260 
 0 
64
 BaHoang 
 Đại Phu 
 137 
 Money 
 Chính phái 
 8 
 161,300 
 0 
65
 Plamenda 
 Đao Khách 
 137 
 FairyTail 
 Chính phái 
 8 
 116,020 
 0 
66
 DepTrai 
 Thích Khách 
 137 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 226,080 
 0 
67
 vip12 
 Diệu Yến 
 136 
 DanGiaKiem 
 Chính phái 
 8 
 570,200 
 0 
68
 VIP22 
 Kiếm Khách 
 136 
 DanGiaKiem 
 Chính phái 
 8 
 1,503,460 
 0 
69
 Nami 
 Diệu Yến 
 136 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 217,980 
 0 
70
 SonGoKu 
 Đại Phu 
 136 
 Money 
 Chính phái 
 8 
 116,100 
 0 
71
 Boni 
 Đao Khách 
 136 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 113,760 
 0 
72
 Funvee 
 Cung Thủ 
 136 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 111,540 
 0 

Trang 2 của 52 | 0 1 2 3 4 |