Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Bảng xếp hạng tài phú
Thứ tự
Tài khoản
Điểm
1
 thientanmark 
 143 
2
 bilee2 
 71 
3
 bilee1 
 71 
4
 ryan18199x 
 71 
5
 tainhok119 
 29 
6
 mayaga1993 
 29 
7
 phuocanh91 
 29 
8
 phamphu1 
 29 
9
 bauvutru 
 29 
10
 flesh1 
 29 
11
 hailam 
 21 
12
 babarade 
 14 
13
 Camsu123 
 14 
14
 tamxuanan 
 14 
15
 skillwill94 
 14 
16
 ngocisvnu 
 14 
17
 tamxuanan2 
 14 
18
 Tutu123 
 14 
19
 Naruto4 
 7 
20
 moctra90 
 7 
21
 crista5 
 7 
22
 chacha 
 7 
23
 Bgkaka2 
 7 
24
 anhhungsr 
 7 
25
 nhokpro1047 
 7