Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
Điểm
1
 Loki 
 Không xác định 
 136 
 FairyTail 
 Tà phái 
 106 
 24 
 82 
2
 Tuongle81 
 Thương Hào 
 133 
 Fast 
 Chính phái 
 20 
 10 
 10 
3
 1DaRoiRang 
 Quyền Sư 
 133 
 FairyTail 
 Chính phái 
 17 
 16 
 1 
4
 GaCon 
 Thích Khách 
 136 
 Fast 
 Tà phái 
 2 
 2 
 0 
5
 SonGoKu 
 Đại Phu 
 130 
 FairyTail 
 Chính phái 
 0 
 1 
 -1 
6
 Kunronly 
 Thương Hào 
 80 
 FairyTail 
 Tà phái 
 0 
 2 
 -2 
7
 OneHit 
 Cung Thủ 
 130 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 0 
 3 
 -3 
8
 WarGirl 
 Đại Phu 
 128 
 Fast 
 Tà phái 
 1 
 10 
 -9 
9
 Homevn 
 Kiếm Khách 
 131 
 Onepiece 
 Tà phái 
 4 
 21 
 -17 
10
 MoonStar 
 Cung Thủ 
 134 
 FairyTail 
 Chính phái 
 12 
 30 
 -18 
11
 1naichuoi9 
 Cung Thủ 
 134 
 FairyTail 
 Chính phái 
 9 
 30 
 -21 
12
 Lunar 
 Đại Phu 
 128 
 Lunar 
 Chính phái 
 1 
 23 
 -22 

Trang 0 của -0 | 0 |