STT Tên nhân vật Class Cấp Thế lực
1
 zzzxxxzzz 
 Cung Thủ 
 137 
 Chính phái 
2
 Anh2XaHoi 
 Quyền Sư 
 137 
 Chính phái 
3
 VoHoang 
 Đao Khách 
 137 
 Chính phái 
4
 Loki 
 Diệu Yến 
 137 
 Tà phái 
5
 GaCon 
 Thích Khách 
 137 
 Tà phái